Utflykt i öknen (-99)Öknen är mer sten och grus och berg än rena sanddyner.


Vi hittade en del fossiler.Öknen har ju varit havsbotten en gång..


Staffan letar i bäckfårans skugga bland träden.Han hittar mest kamelskitar..


Jacob har gjort vackert fynd:
Något slags vild melon (?).Giftig!